Utilizatorul este singurul raspunzator pentru continutul mesajelor sale. Folosirea de catre Dvs. a site-ului intra sub incidenta tuturor legilor si reglementarilor aplicabile la nivel local, de stat, national si international. Dvs. sunteti de acord: sa nu folositi site-ul in scopuri ilegale; sa nu interferati sau sa afectati retelele conectate la Site; sa respectati toate reglementarile, politicile si procedurile in vigoare.

Serviciile folosesc reteua Internet pentru a trimite si primi anumite date; de aceea comportarea Dvs. intra sub jurisdictia reglementarilor, politicilor si procedurilor retelei Internet. Utilizatorul nu va folosi site-ul pentru a posta mesaje obscene sau injurii pentru orice persoana care nu a acordat permisiunea expresa pentru a fi inclusa in acest proces. Utilizatorul consimte sa nu transmita prin mesajele, anunturile si imaginile postate nici un fel de materiale ilegale, hartuitoare, defaimatoare, abuzive, amenintatoare, daunatoare, vulgare, obscene sau de orice alta asemenea natura. Utilizatorul consimte in continuare sa nu transmita nici un fel de material care sa incurajeze un comportament care ar constitui un delict penal, sa duca la raspunderi civile sau sa violeze orice lege sau reglementare locala, de stat, nationala sau internationala in vigoare. antrepremame.ro va putea, la propria discretie, sa inceteze imediat accesul la site daca comportarea Membrilor si Utilizatorilor nu se va conforma prezentelor Conditii.

Cadru General

antrepremame.ro este o platformă al cărei scop principal este prezentarea și promovarea produselor și serviciilor oferite de mamele antreprenor. Scopul antrepremame.ro este sprijinirea mamelor antreprenoare şi a celor aflate în căutarea unui loc de muncă la domiciliu sau cu jumătate de normă, pentru a petrece mai mult timp alături de copiii lor.

Platforma antrepremame.ro este detinuta de Immadi Colours S.R.L. in parteneriat cu The Little Things S.R.L.

IMMADI COLOURS S.R.L., o societate organizată în baza legii române, având sediul în STR. APEDUCTULUI NR. 50 înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J23/4426/2020, cod unic de înregistrare 35722048, cont RO36INGB0000999905625972 deschis la ING BANK reprezentată de către Madalina Roman în calitate de Administrator

THE LITTLE THINGS S.R.L., o societate organizată în baza legii române, având sediul în Intrarea Av. Caranda, Nr 6, Camera 1, Bl B3, Sc A, Et 3, Ap 13 înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/3306/22.02.2022, cod unic de înregistrare 45682978, cont RO29INGB0000999912241498 deschis la ING BANK, reprezentată de către Silvia Ganescu în calitate de Administrator.

Politica de utilizare cookie-uri

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie.

Un cookie este un mic fisier text pe care un website il poate plasa pe hard-disk-ul computerului personal cu scopul de a colecta, de exemplu, informatii despre activitatile utilizatorului pe site sau de a facilita folosirea unor anumite functii ale site-ului. Acest cookie transmite informatii inapoi catre server-ul site-ului. Multi utilizatori nu stiu ca aceste cookieuri sunt plasate in calculatoarele lor cand viziteaza diferite site-uri. Daca doriti sa stiti cand se intampla acest lucru sau sa preveniti acest lucru, puteti sa va setati browser-ul sa va avertizeze atunci cand un site incearca sa plaseze un cookie in calculatorul Dvs. In cadrul site-ului nostru cookie-urile pot fi folosite in urmatoarele cazuri:

 1. ID de Sesiune: In momentul in care intrati pe site iti este trimis un cod care iti permite sa navighezi in cadrul site-ului.
 2. Afisarea de reclama poate utiliza cookie-uri pentru a colecta date in procesul de servire a anunturilor. Aceste date sunt colectate de serviciile de reclama utilizate. Google AdSense ca un furnizor de reclama tert, foloseste cookie-uri pentru a difuza anunturi. Utilizarea cookie-ului DART de catre Google face posibila difuzarea de anunturi catre utilizatori in functie de interesul acestora pe baza accesarii de catre acestia a sitului nostru si a altor situri Internet. Utilizatorii pot renunta la utilizarea modulului cookie DART, consultand politica de confidentialitate a retelelor de publicitate si de continut Google.

Politica de Confidentialitate

FOLOSIREA ACESTUI SITE CONSTITUIE ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ ASUPRA ACESTOR TERMENI ȘI CONDITII. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE, NU FOLOSIȚI SITE-UL ȘI NICIO INFORMAȚIE CONȚINUTĂ DE CĂTRE ACESTA.

Informatii Generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale site-ului antrepremame.ro, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet antrepremame.ro – denumita in continuare „Site-ul”.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, antrepremame.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/întrebări, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopurile si temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, antrepremame.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, pentru:

 • activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de membrele antrepremame.ro, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

În contextul existenței unui newsletter (proiect viitor al site-ului), vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop, prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al [deținătorul website-ului] de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care sunt prelucrate datele

antrepremame.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar, pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, antrepremame.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină comunitatea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru înscrierea la programele de pregătire personală și profesională organizate și promovate prin intermediul platformei,
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către antrepremame.ro prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Drepturile utilizatorului

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul website-ului, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea antrepremame.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, cum ar fi, de exemplu, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către antrepremame.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, antrepremame.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către antrepremame.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului website-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care antrepremame.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: antrepremame@gmail.com